Zásady ochrany osobních údajů

 

I. Všeobecné informace

 

Tyto Zásady ochrany osobních údajů (dále Webové stránky) stanovují zásady pro zpracování a ochranu osobních údajů poskytnutých uživateli v souvislosti s využíváním webových stránek na doméně https://elcasa.eu/. CERPOL – A. Buba Sp. K. majitel webových stránek https://elcasa.eu/, se zavazuje náležitě chránit osobní údaje týkající se Uživatelů navštěvujících webové stránky. Správcem osobních údajů poskytnutých Uživateli prostřednictvím webových stránek (kontaktní formuláře) je společnost Cerpol A. Buba S. K., se sídlem ul. Szkolna 26, 46-060 Ligota Prószkowska. Kontaktní údaje firmy jsou dostupné v záložce Kontakt, přičemž kontakt s Pověřencem pro ochranu osobních údajů je možný na adrese: iod@cerpol.pl.

 

II. Přístup k osobním údajům a jejich opravy

 

Každý Uživatel našich webových stránek má možnost výběru, zda a v jakém rozsahu chce využívat naše služby a poskytovat o sobě informace. Nepřeje-li si z jakýchkoliv důvodů poskytovat své osobní údaje, má na to právo a má rovněž možnost osobní údaje odstranit nebo naše webové stránky nepoužívat. V případě jakýchkoliv dotazů týkajících zpracování osobních údajů nebo dojde-li k chybným nebo nekompletním záznamům těchto osobních údajů, je uživatel povinen kontaktovat firmu pomocí kontaktních údajů uvedených na Stránkách nebo kontaktovat přímo Pověřence pro ochranu osobních údajů.
Uživateli poskytujícímu své osobní údaje prostřednictvím webových stránek přísluší právo žádat od správce přístup k osobním údajům, které se jej týkají, tyto údaje opravovat, žádat jejich odstranění nebo omezení zpracování, a rovněž právo vznést námitku, právo na přenositelnost osobních údajů a právo podat stížnost ke kontrolnímu orgánu. V případě uděleného marketinkového souhlasu má Uživatel právo souhlas odvolat s následkem ukončení zasílání marketinkových informací. Uživatel má právo odvolat souhlas kdykoliv bez vlivu na zákonnost zpracování, které proběhlo na základě souhlasu před jeho odvoláním.

 

III. Doba uchování osobních údajů

 

Osobní údaje poskytnuté Uživatelem v kontaktním formuláři jsou zpracovávány za účelem umožnění poskytnutí zpětné vazby na dotaz a budou uschovány po dobu 1 roku. Při udělení dobrovolného souhlasu budou osobní údaje zpracovávány pro marketinkové účely a pro zasílání obchodních nabídek pomocí uvedené e-mailové adresy, přičemž za tímto účelem budou zpracovávány do okamžiku, kdy Uživatel odvolá svůj souhlas.
Osobní údaje nebudou poskytovány jiným subjektům, ale mohou být poskytovány naším subdodavatelům výhradně v rozsahu služeb, které nám poskytují, zejména IT servisu, dodavatelům aplikací a poskytovateli webhostingu. Neuchováváme důvěrné osobní údaje, jako jsou čísla platebních karet nebo přístupové údaje do bankovního účtu.

 

IV. Google Analytics


Naše webové stránky využívají Google Analytics, shromážděné informace však mají výhradně statistickou povahu a slouží pouze pro vylepšení internetových stránek https://elcasa.eu/ a pro vyhovění vašim očekáváním. IP adresy návštěvníků našich stránek nejsou zpracovávány. Naše údaje o návštěvnících strany https://elcasa.eu/ neposkytujeme třetím subjektům s výjimkou situací, kdy o konkrétní údaje požádá soud nebo k tomu oprávněný orgán veřejné správy. Dojde-li ke změně zásad ochrany osobních údajů, budou příslušné informace uvedeny na těchto stránkách.


Cookies


Na internetové straně https://elcasa.eu/ byly použity cookies. Tyto zásady týkající se používání cookies se týkají webových stránek https://elcasa.eu/, jejichž operátorem je společnost CERPOL – A. Buba Sp. K. Termín cookies zde byl použitý u souborů a podobných technologií, na které se vztahuje Směrnice ES o zpracování osobních údajů a ochraně soukromí v odvětví elektronických komunikací (Směrnice o soukromí a elektronických komunikacích) (http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32002L0058:PL:NOT).


Co to jsou cookies?


Cookies jsou malé textové soubory ukládané do trvalé paměti zařízení internetovým prohlížečem. Díky nim jsou webové stránky funkční, cookies usnadňují navigaci a zvyšují bezpečnost webových stránek. Tyto soubory ukládají informace využívané webovými stránkami mimo jiné pro zjištění preferencí uživatele při prohlížení obsahu a pro provedení automatické autorizace uživatele na webových stránkách. Cookies používaná na webových stránkách https://elcasa.eu/ jsou bezpečná, neobsahují osobní údaje a nemají škodlivý vliv na zařízení uživatele, jeho data a nainstalovaný software.


Jaká cookies používáme?


Webové stránky https://elcasa.eu/ využívají následující soubory cookies:
1. dočasné – tyto soubory uchovávají informace týkající se akcí vykonaných uživatelem při prohlížení webových stránek. Dočasné soubory cookies jsou odstraňovány automaticky internetovým prohlížečem po opuštění webových stránek. Zablokování dočasných souborů cookies může znemožnit využívání některých funkcí webových stránek.
2. cookies třetích osob: soubory uchovávají data v souladu se zásadami ochrany osobních údajů partnera webových stránek. Partnery webových stránek https://elcasa.eu/ jsou: Google Analytics–http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html
Facebook http://www.facebook.com/help/cookies


3. trvalé – tyto soubory uchovávají preference uživatele týkající se fungování webových stránek a jejich vzhledu. Slouží pro zapamatování daného počítače a mohou být spojovány s osobními údaji. Trvalé soubory cookies jsou odstraňovány automaticky internetový prohlížeč po určité době platnosti. Používáním trvalých souborů cookies zlepšujeme pohodlí uživatele při prohlížení našich webových stránek.


Obsahují soubory cookies osobní údaje?


Webové stránky https://elcasa.eu/ ve většině případů neshromažďují ani neuchovávají souborech cookies osobní údaje, tj. jméno a příjmení, datum narození, DIČ, rodné číslo nebo kontaktní údaje. Jsou však místa, kde při označení pole „zapamatovat“ uchováváme v zašifrované formě údaje, které jsou nezbytné pro danou funkci.


Jak zablokovat nebo odstranit soubory cookies?


Uživatel využívající webové stránky https://elcasa.eu/ může soubory cookies na svém zařízení kdykoliv zablokovat nebo odstranit. Pro zablokování nebo odstranění souborů cookies použijte mechanismy internetového prohlížeče – pokyny pro zablokování nebo odstranění souborů cookies se nacházejí v souboru / menu podpora. Oznamujeme, že zablokování souborů cookies nebo jejich odstranění může způsobit nesprávnou funkčnost webových stránek nebo nebude možné využívat jejich vybrané funkce.


Poznámky


Tyto zásady souborů cookies mohou být změněny v důsledku změn funkčnosti webových stránek nebo změn ve způsobu podpory cookies třetích osob. Společnost CERPOL – A. Buba Sp. K. neodpovídá za aplikované zásady týkající se souborů cookies na jiných webových stránkách, na něž se vztahují linky uvedené na webových stránkách https://elcasa.eu/

 

V. Závěrečné poznámky


Společnost CERPOL – A. Buba Sp. K. se zavazuje dodržovat příslušné vnitrostátní předpisy týkající se ochrany osobních údajů, které zahrnují shromažďování a využívání těchto údajů, jakož i dodržování těchto zásad ochrany soukromí. Toto zásady ochrany soukromí upravují předpisy týkající se využívání osobních údajů nám svěřených samotnými uživateli, nebo od nich získávaných.