Materiál pro architekty a návrháře

V tomto oddělení taky najdete:

 

- Textury výrobků

- Vademecum Prodejce

- Atesty a Certifikáty

- Fotografie aranžmá

- Loga

 

Požádejte o požadovaný materiál
Oznamujeme, že správcem osobních údajů poskytnutých v kontaktním formuláři je společnost Cerpol A. Buba Sp. z o.o., se sídlem ul. Szkolna 26, 46-060 Ligota Prószkowska.Kontaktní údaje ve věci ochrany osobních údajů, včetně kontaktních údajů pověřence pro ochranu osobních údajů a kontaktních údajů správce osobních údajů budou uvedeny na adrese www.cerpol.pl v záložce „Kontakt“. Poskytnuté osobní údaje jsou zpracovávány za účelem umožnění poskytnutí zpětné vazby na dotaz v kontaktním formuláři po dobu 1 roku.Při udělení dobrovolného souhlasu budou osobní údaje zpracovávány pro marketinkové účely a pro zasílání obchodních nabídek pomocí uvedené e-mailové adresy, přičemž za tímto účelem budou zpracovávány do okamžiku, kdy odvoláte svůj souhlas. Osobní údaje nebudou poskytovány jiným subjektům, ale mohou být poskytovány naším subdodavatelům výhradně v rozsahu služeb, které nám poskytují, zejména IT servisu a poskytovateli hostingových služeb. Máte právo žádat od správce přístup k vašim osobním údajům, tyto údaje opravovat, žádat jejich odstranění nebo omezení zpracování, a rovněž právo vznést námitku, právo na přenositelnost osobních údajů a právo podat stížnost ke kontrolnímu orgánu. V případě uděleného marketinkového souhlasu máte právo souhlas odvolat s následkem ukončení zasílání marketinkových informací.Právo odvolat svůj souhlas máte kdykoliv bez vlivu na zákonnost zpracování, které proběhlo na základě souhlasu před jeho odvoláním. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, ale nezbytné pro zasílání zpětné vazby.Odmítnutí poskytnutí souhlasu k zasílání obchodních informací neznemožní kontakt ve věci vašeho dotazu.